Pickled Light przepisał Commodore C64 User's Guide i Programmer's Reference Guide. Możesz pobrać plik PDF lub wydrukować kopię za pośrednictwem usługi drukowania online.
2021-12-10 - 12:10:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 9722 - Kategoria: C64, Książka