C64 Studio jest środowiskiem programistycznym, które jest zależne od VICE. Możesz napisać kod asemblera i przetestować go za pomocą emulatora VICE. W tej wersji ulepszenia dla Mega65, VIC20, Find Reference, math, FCM, PETSCII, Sprite Editor, Palette Editor, BASIC Import, Charscreen Editor, Find/Replace oraz Drag&Drop.
2021-12-24 - 12:19:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 9771 - Kategoria: C64, Program

Commodore Banner Exchange