Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy były aktualizacje dla Kick Assembler. Ostatnie zmiany Output dir i -nooutput option.
2022-01-21 - 12:00:00 - Tydzień: 3 - Numer wpisu: 9836 - Kategoria: C64, Program