Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Marek Sawicki nakręcił nowy film. W tym filmie Mark pokazuje, jak skonfigurować i używać urządzenia SD2IEC na komputerze Commodore C64.
2022-01-21 - 12:04:00 - Tydzień: 3 - Numer wpisu: 9840 - Kategoria: C64, Towar żelazny