AQB to BASIC Compiler i IDE dla komputera Amiga. AQB jest rozwijany przez Günter Bartsch i jest nowoczesnym BASIC-em dla Amigi z następującymi ulepszeniami: UDT, wskaźniki, niestatyczne funkcje/subskrypcje, obsługa modułów, nowoczesna składnia, natywny kompilator 68k, IDE, podświetlanie składni, automatyczne wcięcie, składanie wsparcie i debugowanie na poziomie źródła.
2022-02-04 - 12:11:00 - Tydzień: 5 - Numer wpisu: 9892 - Kategoria: Amiga, Program

Commodore Banner Exchange