Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Robin Harbron nakręcił nowy film na YouTube. Tym razem mówi o tym, jak używać monitora języka maszynowego 6502: TEDMON w Commodore Plus/4.
2022-02-04 - 12:14:00 - Tydzień: 5 - Numer wpisu: 9895 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Program