Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film na YouTube od Jan Beta. W tym filmie: Jan przywraca jednostkę rozszerzającą Commodore 1764 RAM. Dokonuje również aktualizacji z 256 kB do 512 kB.
2022-02-11 - 12:07:00 - Tydzień: 6 - Numer wpisu: 9909 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny