Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz zamówić nową płytkę drukowaną do napędu dysków Commodore 1581 3,5". Oprócz płytki drukowanej możesz również zamówić niezbędny komponent do zbudowania własnego 1581.
2022-02-18 - 12:13:00 - Tydzień: 7 - Numer wpisu: 9935 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny