Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy projekt sprzętowy Jan Derogee. Tym razem pracuje nad zegarem dyskietek. Zegar dyskietek to pozornie zwyczajny dysk, który ma możliwość podniesienia odpowiednich dysków wymaganych do wskazania czasu.

Więcej informacji na temat Floppy Clock.
2022-02-18 - 12:20:00 - Tydzień: 7 - Numer wpisu: 9942 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny