Łańcuch narzędzi kompilatora LLVM-MOS jest zapleczem zestawu narzędzi kompilatora Clang/LLVM obsługującym 6502. Zawiera kompilator C i C++, asembler, ELF i LLD.
2022-03-04 - 12:14:00 - Tydzień: 9 - Numer wpisu: 9979 - Kategoria: Commodore, Program

Commodore Banner Exchange