Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film z kanału 8-Bit Resurgence na YouTube. W tym odcinku możesz zobaczyć, jak zbudować replikę dysku 1581.
2022-03-04 - 12:16:00 - Tydzień: 9 - Numer wpisu: 9981 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny