Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
My Day on the Highway to nowa gra, która jest opracowywana na komputer Commodore C64. Gra jest prawie gotowa i została stworzona przez Patai Gergely.
2022-03-04 - 12:17:00 - Tydzień: 9 - Numer wpisu: 9982 - Kategoria: C64, Gra