Rapid News to magazyn dyskietek (w języku angielskim) dla użytkownika Commodore. W tym wydaniu: Back to..., BCC#16 Party report, Lovebyte 2022 report, The story of the Dir Master, The List, Excess & Abyss Connection party i News & Rumours.
2022-03-11 - 12:05:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 9990 - Kategoria: C64, Magazyn