Artifact Electronics - Commodore 8050 naprawa
Nowy wideo na YouTube z Artifact Electronics: Naprawa Commodore PET.
Iz8dwf - PET 4032 naprawa
Naprawa Commodore PET 4032.
Chuck Hutchins - PET 2001 Datassette
Nowe wideo od Chuck Hutchins: Commodore PET 2001 datassette.
Commodore PET Mini
Nowy projekt Lorenzo Herrery: Commodore PET Mini.
Iz8dwf - PET 4032 naprawa
Naprawa Commodore PET 4032.
Artifact Electronics - Commodore PET naprawa
Nowy wideo na Youtube z Artifact Electronics: Naprawa Commodore PET.
Chuck Hutchins - petSD+
Nowe wideo od Chuck Hutchins: petSD+.
Adrian Black - PET 2001 naprawy
Nowy wideo od Adrian Black: Commodore PET 2001 naprawy.

Część 2 naprawy PET 2001.
Tynemouth Software - SD2PET
Nowy projekt sprzętowy od Tynemouth Software: SD2PET.
Rob Clarke - PET 4010 Voice Response Unit
Nowy wideo od Rob Clarke: PET 4010 Voice Response Unit.
Chuck Hutchins - Commodore 2031
Nowe wideo od Chuck Hutchins: Commodore 2031 remonte.
HAL PCG-6500 - PET/CBM
Nowe wideo od guy old: HAL PCG-6500 - PET/CBM.
Tynemouth Software - PET 8032
Remont Commodore PET 8032: Wideo i ROM.
Iz8dwf - 3040 naprawa
Naprawa Commodore 3040.
Iz8dwf - PET 2001 naprawa (2)
Naprawa Commodore PET 2001.
PET 2001 clone
Nowy projekt sprzętu: PET 2001 klon. Specyfikacje to: 32 KiB RAM, BASIC#2, WDC65C02N (CPU), WDC65C21N (PIA) i WDC65C22N (VIA).
Tynemouth Software - IEEE-448 próbnik
Nowy projekt sprzętowy z Tynemouth Software: IEEE-448 próbnik.
Chuck Hutchins - PET naprawa klawiatury
Nowe wideo od Chuck Hutchins: PET 8032 naprawa klawiatury.
Iz8dwf - PET 2001 naprawa
Naprawa Commodore PET 2001.
Software Library: Commodore PET
Zbiór gier i programów dla Commodore PET.
Tynemouth Software - Klawiatury zastępujące PET
Nowy projekt sprzętowy od Tynemouth Software: Klawiatury zastępujące PET. Teraz z czarnym PCB.
Commodore Pet Tape Recovery
Nowy projekt sprzętowy do komputera Commodore PET z Galb2x2.
Dave Bradley - Super PET
Nowe wideo od Dave Bradley: Commodore Super PET.
Tynemouth Software - Klawiatury zastępujące PET
Nowy projekt sprzętowy od Tynemouth Software: Klawiatury zastępujące PET.
Iz8dwf - PET RAM/ROM płytka drukowana
PET RAM/ROM płytka drukowana, 2 x ROM (24 Kbytes) i 2 x 4 Kilobyte ($F000 - $FFFF).
Iz8dwf - PET 2001 naprawa
Naprawa Commodore PET 2001.
PET De Lux - The Commodore PET tribute
Nowy projekt sprzętowy od Love Hultén: PET De Lux.

Wideo z PET De Lux.
Iz8dwf - Commodore C64 & PET 2001 remonte
Naprawa Commodore C64 i Commodore PET 2001.

Commodore PET 2001
Tynemouth Software - PET 3032
Remont Commodore PET.
Iz8dwf - PET 4032
Remont Commodore PET 4032: ROM i VIA 6522.
Iz8dwf - PET 3032
Remont Commodore PET 3032: Video i MOS-6522.
Commodore PET Datassette remont
Remont Commodore PET 2001: Datassette.
Commodore PET Video RAM problemy
Remont Commodore PET (Video RAM replacement board).
The 8-Bit Guy - Commodore PET
Nowy wideo z The 8-Bit Guy: Commodore PET.
Commodore PET 2001 remont
Remont Commodore PET 2001 (74LS157 multiplexor).
PET 2001 clone
Nowy projekt sprzętu: PET 2001 klon. Specyfikacje to: 32 KiB RAM, BASIC#2, WDC65C02N (CPU), WDC65C21N (PIA) i WDC65C22N (VIA).
Multi-EditorROM - CBM/PET
Nowy sprzęt komputerów CBM/PET: Multi-EditorROM.
Retro Gaming Couch - CBM 3016
Nowy film z Retro Gaming Couch: Commodore CBM 3016 Computer.
Commodore 8096 remont
Remont Commodore 8096 (RAM).
Iz8dwf - PET 3032
Remont Commodore PET 3032: ROMs, PIA 6520, MC3446 (IEEE488) i DRAM.
PET Klawiatura - USB
Klawiatura Commodore PET poprzez USB do PC.
PEDISK II
Nowy projekt sprzętowy dla Commodore PET/CBM.
PET Diagnostic
Nowy sprzęt do komputera Commodore PET/CBM: PET Diagnostics.
Space Chase - CBM II
Nowa gra dla Commodore CBM-II z Christian Krenner: Space Chase.