Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
uStartCart:
Aktualizacja oprogramowania układowego dla uStartCart: Możesz teraz "Wstrzymać" grę za pomocą przycisku "Specjalne". UStartCart może być używany do uruchamiania plików za pomocą karty SD i menu kartridża. uStartCart obsługuje: PRG, P00, T64, D64, TAP, SID, KLA, KOA i CRT (8K i 16K).

Midi SID FM Synthesizer Board:
Dzięki tej karcie rozszerzeń można zmienić komputer uEmbedded64 C64 w 26-głosowy syntezator muzyczny Midi (24xSID, 2xFM).

SSD HAT - uEliteBoard64:
Dzięki SSD HAT można używać dysku SSD z uEliteBoard64.
2022-04-08 - 12:20:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10088 - Kategoria: C64, Towar żelazny