Nowy projekt sprzętu: PET 2001 klon. Specyfikacje to: 32 KiB RAM, BASIC#2, WDC65C02N (CPU), WDC65C21N (PIA) i WDC65C22N (VIA).
2017-07-28 - 13:18:00 - Tydzień: 30 - Numer wpisu: 5603 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange